Pripravované projekty

Putovné výstavy

Ďalšie pripravované projekty

Popri putovných výstavách s osvetou máme v našom katalógu druhý typ projektov, vďaka ktorým chceme ľuďom v núdzi ponúknuť kapacity a financie na ich zviditeľňovanie ich vlastnou tvorbou. Ani my nezabúdame na starú známu múdrosť o dôležitosti budovania kapacít, a to nie len v prípade rybárčenia. A ak už spomíname staré známe klasiky, môžeme tu pridať aj tú o kráse cesty za cieľom, a dostaneme niečo na štýl, že rybárčenie samo môže byť rybou najväčšou. O vplyve umeleckej tvorby na psychiku bolo už veľa písaného aj realizovaného. Detaily pripravovaných projektov radi prejednáme osobne s prípadnými záujemcami o podporu ich financovania.