Čo je naša práca?

Našou prácou je tvoriť umenie. Umenie má jedinečnú silu expresívne podčiarknuť dôležitosť vybraných tém, dokáže prehovoriť priamo do duše. Umenie vyvoláva pocity, vytvára tak nové dojmy a postoje, vyvoláva debaty, podnecuje k činom. Je mnoho spôsobov ako ľudí osloviť cez umenie. Každá forma kvalitnej umeleckej tvorby má túto silu. Je však potrebné zakaždým vybrať tú najefektívnejšiu z nich a osloviť tak najtrefnejším možným spôsobom.

Ako tvoríme?

Výstavy fotiek

Fotografické výstavy a umelecké expozície by boli ideálne kombinované s besedami alebo konferenciami na dané témy, s odborníkmi, ako aj s priamo dotknutými ľuďmi. Tak by sa efektívne snúbilo slovo s obrazom, s cieľom dosiahnuť väčšiu silu odkazu pre spoločnosť a jej širokoplošnejšiu údernosť. Možná prítomnosť priamo dotknutých ľudí by bola tiež silným komunikačným prvkom.

Umenie vo verejných priestoroch

Umiestňovanie umeleckých výstupov na relevantných verejných miestach a v priestoroch klientov nesie v sebe silu efektu prekvapenia. Ponúka možnosť byť oslovený umením mimo očakávaných miest ako galérie, či divadlá. Poskytuje to tak možnosť vytiahnuť ľudí z kontextu ich (možno aj každodenných) myšlienok a ponúknuť im niečo nové na spracovávanie na miestach, kde to neočakávali.

Happening art

Happening art a iné edukačné zážitkové umenie poskytuje možnosť prežiť niečo na vlastnú kožu. Napr. zážitok prechodu labyrintu naslepo, alebo mať za úlohu napísať svoje meno bez rúk, napríklad počas krátkeho divadelného predstavenia na ulici. Vlastný zážitok zapisuje informácie hlbšie do človeka a môže tak mať pre mnohých väčšiu silu ako samotný obraz či slovo.

On-line platformy

Audiovizuál (zvuk a obraz) na rôznych online platformách, keďže tieto platformy, zdá sa, čo sme videli dokonca veľmi zreteľne už aj pre koronou, sú naša budúcnosť. Takmer všetko, čo sa deje v realite, je možné previesť aj do online sveta a osloviť tak ďalšie skupiny, v iných kontextoch ich vnímania. Bolo by možné tu pravidelne prevádzať aj dražbu diel na charitatívne účely.

Tvorba pre iné neziskovky

Poskytovanie umeleckých výstupov iným neziskovým organizáciám s cieľom zefektívniť ich komunikáciu a prezentáciu. Mnoho neziskových organizácií nemá prístup ku kvalitnej a údernej vlastnej alebo aspoň autentickej prezentácii ich aktivít a zámerov. Bolo by nápomocné ak by k nej mohli prísť zadarmo, keďže vyzbierané finančné prostriedky takýchto organizácií sú prioritne alokované do predmetu ich činností.

Máte nápad na spoluprácu s nami?

Napíšte nám!