Naša vízia

Našou víziou je efektívne a zároveň kreatívne zviditeľňovať tie témy a skupiny ľudí, ktoré sú zatiaľ v tieni našej spoločnosti.

Našim jazykom je umenie.

Umenie má jedinečnú silu expresívne podčiarknuť dôležitosť vybraných tém. Vyvoláva pocity, vytvára tak nové dojmy a postoje, vyvoláva debaty, podnecuje k činom. Je to silný komunikačný prostriedok prehovárajúcim priamo duše, ktorým mienime ľudí nenútene podnietiť k prehodnocovaniu vnímania pojmov ako dôstojnosť a hodnota a posúvať tak hranice empatie a spolupatričnosti v našej spoločnosti.

K téme zviditeľňovania umením plánujeme pridružiť ďalšie poslanie, a tým je sprístupňovanie umenia marginalizovaným, handicapovaným, rôznymi formami znevýhodneným, či osamelým, ktorých prioritou nie je tvorba, avšak tá má kapacitu radikálne obohatiť ich vnútorný svet, vo svojom vnútri ako aj v interakcii s druhými, a pomôcť im prekonať ťažké chvíle. Ako umelci, sami dobre poznáme pozitívny vplyv tvorby na jednotlivca, na jeho sebapoznanie a sebavyjadrenie. Umenie je známe svojim pozitívnym a blahodárnym vplyvom na psychiku, môže výrazne pomôcť dosiahnuť osobnú vnútornú pohodu, pomáha skúmať a spoznávať emócie, zlepšovať sociálne zručnosti a zvyšovať sebaúctu, ako aj prekonávať problémy. Okrem psychických dopadov, môžu byť výstupmi aj kvalitné komunikačné materiály.

Naša organizácia a užívatelia jej výstupov

Našou úlohou je zviditeľňovať témy a skupiny ľudí, ktoré sú v tieni našej spoločnosti. Veríme, že ich zviditeľňovaním pomáhame nie len im, ale aj širšej spoločnosti, ktorá si nami nechá prehovoriť do duše.

Naše občianske združenie úzko spolupracuje s ďalšími organizáciami alebo neformálnymi skupinami ľudí, ktoré predstavujú alebo efektívne zastupujú tie články našej spoločnosti, ktoré sú v istom slova zmysle v núdzi.

Tieto skupiny častokrát však nemajú dostatok financií na kvalitnú prezentáciu. Naša úloha spočíva v tom, že informácie od nich vyzbierané pretavujeme do úderných umeleckých momentov, prerozprávame ich príbeh spôsobom, ktorý ľudí osloví, prehovorí do duše, zanechá stopy. Sme ich mostom k médiám a tretím stranám, zviditeľňujeme ich. Či už umenie tvoríme my, alebo oni sami.

V rámci pomoci znevýhodneným skupinám v dosahovaní lepšej prezentácie a komunikácie máme tiež zámer zabezpečiť finančné a kapacitné prostriedky, ktoré by boli alokované do podpory umeleckej tvorby samými predstaviteľmi týchto skupín. Užívateľmi tohto zámeru by popri tých, ktorí sa umením vyjadria, boli aj predstavitelia širšej verejnosti, ktorým by boli sprístupnené veľavravné kvalitné výstupy.

Naši ľudia

MAŇO ŠTRAUCH

Fotograf, portrétista, so zameraním na sociálny portrét. Maňo je držiteľ ocenenia z celosvetovej súťaže M.I.L.K. na Novom Zélande, cena Grand Prix Slovak Press Photo a viacerých ocenení zo súťaže Slovak Press Photo a Czech Press Photo.

DANIEL ŠTRAUCH ALIAS GOGO

Youtuber, influencer, vloger a režisér, podporovateľ detskej onkológie. Daniel dosiahol najvyšší počet sledovateľov na Slovensku a v Čechách na Youtube kanále a viac ako 1 000 000 odberateľov na Instagrame.

MICHAL SMETANKA

Skladateľ, interpret, spevák, konferencier. Venuje sa ľudovej hudobnej kultúre, predovšetkým etnoorganológii. Zberateľ ľudových piesní a ľudovej hudby, zberateľ a výrobca hudobných nástrojov, pedagóg a popularizátor tradičných hudobných kultúr.